Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/10/2019 10:45 0 141/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
30/10/2019 10:45 0 611/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
30/10/2019 10:30 0 140/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
30/10/2019 10:20 0 77/2019 Наказателно 3 Паралеева АНД
30/10/2019 10:20 0 207/2019 Наказателно 2 Миткова НОХД
30/10/2019 10:10 0 217/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско
30/10/2019 09:40 0 134/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
30/10/2019 09:15 0 451/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско
30/10/2019 09:00 0 209/2019 Наказателно 3 Паралеева НОХД
29/10/2019 11:30 0 67/2017 Наказателно 2 Миткова НЧХД
29/10/2019 11:00 0 101/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
29/10/2019 10:30 0 182/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
29/10/2019 10:00 0 113/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
29/10/2019 09:50 0 496/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
29/10/2019 09:45 0 158/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско

Посещения:791244