Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/11/2008 10:15 2 152/2008 4 Гюров с/у НП
14/11/2008 10:00 1 148/2008 4 Гюров с/у НП
13/11/2008 11:30 4 283/2007 3 Стойчев чл.143 ал.1 НК
13/11/2008 10:30 6 341/2008 4 Гюров чл.30,ал.1 на осн. чл.28 във връзка с чл.26 от Закона за закрила на детето
13/11/2008 10:15 3 281/2008 3 Стойчев чл.195 ал.1 т.3
13/11/2008 10:15 5 328/2008 4 Гюров чл.30,ал.1 на осн. чл.28 във връзка с чл.26 от Закона за закрила на детето
13/11/2008 10:00 2 278/2008 3 Стойчев чл.343б ал.1 НК
13/11/2008 10:00 3 326/2008 4 Гюров чл.30,ал.1 на осн. чл.28 във връзка с чл.26 от Закона за закрила на детето
13/11/2008 10:00 4 97/2008 4 Гюров чл.45 ЗЗД
13/11/2008 09:45 1 253/2008 3 Стойчев чл.137,т.3 във вр. чл.195 ал.1 т.4 и чл.194 ал.1 от НК
13/11/2008 09:45 2 260/2007 4 Гюров чл.200 , чл.21 ЗЗД
13/11/2008 09:30 1 50/2008 4 Гюров чл.86 СК
12/11/2008 10:30 3 409/2007 1 Иванов чл.97 ГПК
12/11/2008 10:15 2 412/2007 1 Иванов чл.97 ГПК
12/11/2008 10:00 1 279/2008 1 Иванов чл.216 ал.1 НК

Посещения:765864