Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
21/11/2008 10:30 2 108/2008 4 Гюров с/у НП
21/11/2008 10:00 1 254/2008 4 Гюров чл.198 ал.3
21/11/2008 10:00 2 282/2008 1 Иванов с/у НП
21/11/2008 09:30 1 254/2008 1 Иванов издръжка
20/11/2008 11:00 5 264/2008 4 Гюров чл.99 ал.4 СК
20/11/2008 10:45 4 384/2007 4 Гюров чл.108 ЗС
20/11/2008 10:30 2 294/2008 4 Гюров чл.86 СК
20/11/2008 10:30 3 30/2008 4 Гюров чл.278 ГПК
20/11/2008 09:45 1 274/2008 4 Гюров иск
19/11/2008 11:30 3 376/2008 1 Иванов чл.330 ГПК чл.100 СК
19/11/2008 11:00 2 246/2008 2 Миткова с/у НП
19/11/2008 10:45 1 357/2008 2 Миткова чл.28 , във връзка с чл 26 от Закона за закрила на детето
19/11/2008 09:30 1 312/2008 1 Иванов чл.225,ал.1 КТ ,чл.224,ал.1 КТ
19/11/2008 09:30 2 286/2008 1 Иванов чл.343б ал.1 НК
14/11/2008 10:30 3 265/2008 4 Гюров с/у НП

Посещения:765853