Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
18/09/2019 11:30 0 67/2017 Наказателно 2 Миткова НЧХД
18/09/2019 11:15 0 835/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
18/09/2019 11:00 0 826/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
18/09/2019 11:00 0 558/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
18/09/2019 10:30 0 928/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
18/09/2019 10:15 0 830/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
18/09/2019 10:00 0 60/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
18/09/2019 09:50 0 77/2019 Наказателно 3 Паралеева АНД
18/09/2019 09:30 0 217/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско
18/09/2019 09:30 0 303/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
17/09/2019 11:00 0 321/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
17/09/2019 10:30 0 101/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
17/09/2019 10:00 0 182/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
17/09/2019 09:30 0 113/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
12/09/2019 11:00 0 317/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско

Посещения:765893