Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
27/05/2009 10:15 4 115/2009 2 Миткова НАХД
27/05/2009 10:00 1 117/2009 1 Иванов НАХД
27/05/2009 10:00 3 95/2009 2 Миткова НАХД
27/05/2009 09:50 2 128/2009 2 Миткова НОХД
27/05/2009 09:45 1 127/2009 2 Миткова НОХД
26/05/2009 11:30 2 397/2008 3 Стойчев гражданско
26/05/2009 11:00 1 321/2008 3 Стойчев гражданско
22/05/2009 10:00 3 101/2009 4 Гюров НАХД
22/05/2009 09:45 1 118/2009 4 Гюров НОХД
22/05/2009 09:45 2 112/2009 4 Гюров НОХД
21/05/2009 11:00 4 283/2007 3 Стойчев НОХД
21/05/2009 10:30 3 111/2009 3 Стойчев НАХД
21/05/2009 10:00 1 75/2009 3 Стойчев НАХД
21/05/2009 10:00 1 89/2009 4 Гюров гражданско
21/05/2009 10:00 2 102/2009 3 Стойчев НАХД

Посещения:758851