Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/06/2009 10:20 1 144/2009 2 Миткова НОХД
17/06/2009 10:15 1 161/2009 2 Миткова НОХД
17/06/2009 10:00 3 90/2009 1 Иванов гражданско
17/06/2009 09:30 1 135/2009 1 Иванов НАХД
17/06/2009 09:30 2 137/2009 1 Иванов НАХД
16/06/2009 14:30 6 158/2009 2 Миткова ЧНД
16/06/2009 14:00 1 157/2009 4 Гюров ЧНД
16/06/2009 13:30 5 156/2009 2 Миткова ЧНД
16/06/2009 13:00 2 155/2009 1 Иванов ЧНД
16/06/2009 11:00 4 296/2008 2 Миткова гражданско
16/06/2009 11:00 5 281/2006 3 Стойчев гражданско
16/06/2009 10:30 4 6/2009 3 Стойчев гражданско
16/06/2009 10:00 1 235/2008 3 Стойчев гражданско
16/06/2009 10:00 1 167/2009 1 Иванов ЧНД
16/06/2009 10:00 2 301/2008 3 Стойчев гражданско

Посещения:765902