Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/09/2009 09:20 1 242/2009 2 Миткова НОХД
29/09/2009 11:00 4 235/2008 2 Миткова гражданско
29/09/2009 11:00 5 171/2009 2 Миткова гражданско
29/09/2009 10:30 3 301/2008 2 Миткова гражданско
29/09/2009 10:00 2 407/2008 2 Миткова гражданско
29/09/2009 09:45 1 279/2009 2 Миткова гражданско
25/09/2009 10:00 4 242/2009 4 Гюров гражданско
25/09/2009 09:45 3 262/2009 4 Гюров НАХД
25/09/2009 09:30 1 142/2009 4 Гюров НАХД
25/09/2009 09:30 2 276/2009 4 Гюров НОХД
24/09/2009 11:00 2 295/2007 3 Стойчев гражданско
24/09/2009 11:00 4 234/2009 4 Гюров гражданско
24/09/2009 11:00 5 277/2009 4 Гюров гражданско
24/09/2009 10:30 3 283/2007 4 Гюров НОХД
24/09/2009 10:00 1 349/2006 3 Стойчев гражданско

Посещения:791257