Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
07/11/2019 09:40 0 200/2019 Наказателно 3 Паралеева АНД
06/11/2019 11:00 0 558/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
06/11/2019 10:30 0 82/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
06/11/2019 10:30 0 229/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско
06/11/2019 10:00 0 398/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
06/11/2019 09:50 0 563/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
05/11/2019 11:30 0 776/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
05/11/2019 11:00 0 730/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
05/11/2019 10:30 0 835/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
05/11/2019 10:00 0 716/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
31/10/2019 11:30 0 185/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско пренасрочено от 02.10.2019
31/10/2019 11:05 0 152/2019 Наказателно 1 Гюров АНД
31/10/2019 11:00 0 614/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
31/10/2019 10:55 0 150/2019 Наказателно 1 Гюров АНД
31/10/2019 10:45 0 149/2019 Наказателно 1 Гюров АНД

Посещения:791227