Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
09/10/2019 10:30 0 86/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
09/10/2019 10:00 0 284/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
08/10/2019 11:30 0 117/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
08/10/2019 11:00 0 114/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
08/10/2019 10:30 0 107/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
08/10/2019 10:00 0 98/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
03/10/2019 11:15 0 616/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
03/10/2019 10:30 0 108/2019 Гражданско 1 Гюров гражданско
03/10/2019 10:15 0 694/2018 Гражданско 1 Гюров гражданско
03/10/2019 10:00 0 38/2019 Гражданско 1 Гюров гражданско
03/10/2019 10:00 0 155/2019 Наказателно 3 Паралеева НОХД
03/10/2019 09:50 0 286/2019 Гражданско 1 Гюров гражданско
02/10/2019 11:20 0 185/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско
02/10/2019 11:00 0 232/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
02/10/2019 10:15 0 838/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско

Посещения:765901