Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
13/02/2019 11:00 0 355/2016 Наказателно 2 Миткова НЧХД
13/02/2019 10:30 0 734/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
13/02/2019 10:15 0 273/2018 Наказателно 2 Миткова АНД
12/02/2019 11:15 0 386/2018 Наказателно 2 Миткова НЧХД
12/02/2019 11:00 0 232/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
12/02/2019 10:30 0 720/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
12/02/2019 10:00 0 327/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
07/02/2019 11:30 0 48/2018 Наказателно 1 Гюров НОХД
07/02/2019 11:15 0 440/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
07/02/2019 11:00 0 317/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
07/02/2019 11:00 0 328/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
07/02/2019 11:00 0 405/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
07/02/2019 10:45 0 241/2018 Гражданско 1 Гюров гражданско
07/02/2019 10:30 0 277/2018 Гражданско 1 Гюров гражданско
07/02/2019 10:15 0 505/2018 Гражданско 1 Гюров гражданско

Посещения:713904