Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/12/2019 11:00 0 48/2018 Наказателно 1 Гюров НОХД
19/12/2019 11:00 0 48/2018 Наказателно 1 Гюров НОХД
11/12/2019 11:00 0 101/2019 Гражданско 2 Миткова гражданско
11/12/2019 10:30 0 217/2019 Наказателно 2 Миткова АНД
04/12/2019 11:30 0 589/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско
04/12/2019 10:00 0 214/2019 Наказателно 3 Паралеева АНД
04/12/2019 09:45 0 213/2019 Наказателно 3 Паралеева АНД
28/11/2019 11:00 0 165/2019 Наказателно 3 Паралеева АНД
28/11/2019 10:30 0 232/2019 Гражданско 1 Гюров гражданско
21/11/2019 11:20 0 158/2019 Наказателно 3 Паралеева АНД
21/11/2019 11:00 0 322/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
21/11/2019 10:30 0 193/2018 Наказателно 1 Гюров НЧХД
21/11/2019 10:20 0 77/2019 Гражданско 3 Паралеева гражданско
21/11/2019 10:00 0 624/2018 Гражданско 1 Гюров гражданско
21/11/2019 10:00 0 38/2019 Гражданско 1 Гюров гражданско

Посещения:791229