Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
05/12/2017 11:00 0 242/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
23/11/2017 10:15 0 166/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
21/11/2017 10:30 0 248/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
21/11/2017 10:00 0 342/2016 Гражданско 2 Миткова гражданско
16/11/2017 12:00 0 407/2016 Гражданско 3 Паралеева гражданско
16/11/2017 11:30 0 586/2016 Гражданско 3 Паралеева гражданско
16/11/2017 11:00 0 211/2017 Гражданско 3 Паралеева гражданско
16/11/2017 11:00 0 499/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
16/11/2017 10:45 0 329/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
16/11/2017 10:30 0 322/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
15/11/2017 11:00 0 67/2017 Наказателно 2 Миткова НЧХД
15/11/2017 10:30 0 147/2017 Наказателно 2 Миткова АНД
15/11/2017 10:00 0 142/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
09/11/2017 11:30 0 64/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
09/11/2017 10:30 0 379/2016 Наказателно 3 Паралеева НОХД

Посещения:588030