Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
16/10/2018 11:00 0 213/2016 Гражданско 2 Миткова гражданско
09/10/2018 11:00 0 776/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
09/10/2018 10:00 0 47/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
09/10/2018 10:00 0 47/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
09/10/2018 09:30 0 565/2015 Гражданско 2 Миткова гражданско
04/10/2018 11:00 0 165/2018 Наказателно 3 Паралеева НОХД
03/10/2018 10:45 0 43/2018 Наказателно 2 Миткова АНД пренасрочено от 19.09.2018г.
03/10/2018 10:30 0 42/2018 Наказателно 2 Миткова АНД пренасрочено от 19.09.2018г.
03/10/2018 10:15 0 41/2018 Наказателно 2 Миткова АНД пренасрочено от 19.09.2018г.
02/10/2018 11:00 0 663/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
02/10/2018 10:30 0 767/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
02/10/2018 10:00 0 587/2015 Гражданско 2 Миткова гражданско пренасрочено от 18.09.2018г.
02/10/2018 09:30 0 223/2018 Гражданско 2 Миткова гражданско
27/09/2018 11:00 0 111/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
27/09/2018 10:00 0 100/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско

Посещения:668248