Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/04/2018 11:00 0 652/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
12/04/2018 11:00 0 797/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
12/04/2018 10:00 0 783/2017 Гражданско 3 Паралеева гражданско
05/04/2018 11:15 0 499/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
05/04/2018 11:00 0 283/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
28/03/2018 09:30 0 32/2018 Наказателно 2 Миткова АНД
27/03/2018 10:30 0 633/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
27/03/2018 10:00 0 249/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
27/03/2018 09:30 0 475/2017 Гражданско 2 Миткова гражданско
22/03/2018 11:30 0 49/2017 Наказателно 1 Гюров НОХД
22/03/2018 11:00 0 140/2017 Наказателно 3 Паралеева НОХД
22/03/2018 10:45 0 505/2017 Гражданско 1 Гюров гражданско
22/03/2018 10:00 0 139/2017 Наказателно 3 Паралеева НОХД
22/03/2018 09:30 0 5/2018 Гражданско 3 Паралеева гражданско
21/03/2018 11:00 0 67/2017 Наказателно 2 Миткова НЧХД

Посещения:625936