Изследване сред граждани и адвокати

 1. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

  1. 29 (69%)Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. 10 (23%)Делата се разглеждат в разумен срок
  3. 3 (7%)Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често?

  1. 28 (66%)Отлагат се прекалено често
  2. 10 (23%)Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. 4 (9%)Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?

  1. 20 (23%)Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. 4 (4%)Неправилно призоваване на страните по делото
  3. 12 (14%)Не явяване на свидетелите
  4. 10 (11%)Искания за представяне на нови доказателства
  5. 11 (12%)Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
  6. 10 (11%) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. 15 (17%)Неявяване на страните
  8. 3 (3%)Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?

  1. 4 (6%)Съд
  2. 21 (31%)Адвокати
  3. 13 (19%)Свидетели
  4. 10 (15%)Другата страна
  5. 7 (10%)Вещите лица
  6. 4 (6%)Служителите в съда
  7. 7 (10%)Друго
 5. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?

  1. 30 (71%)2 седмици
  2. 11 (26%)1 месец
  3. 0 (0%)2 месеца
  4. 1 (2%)3 месеца
  5. 0 (0%)повече

Посещения:791242