Служители

Административен секретар:
Пенка Филчева
тел. (07181) 5970

Главен счетоводител:
Мария Георгиева
тел. (07181) 5970

Съдебни Секретари:
Мария Николова
Гергана Иванова

Петя Александрова
тел. (07181) 54 80

Бюро съдимост

тел. (07181) 54 80

Секретар СИС:
Таня Филчева
тел. (07181) 52 60

Деловодство:
Гергана  Георгиева

Анелия Стаменова

Ненка Тодореова

тел. (07181) 51 87

Архивар:
Анка Николова
тел. (07181) 51 87

Системен администратор:
Огнян Лулчев
тел. (07181) 54 07

Призовкар:

Лилия Павлова

Чистач:
Мария Вълчева

Огняр:

Николай Стоянов


Посещения:784985