Съдии

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП


СИМЕОН ГЮРОВ
 

 

РАЙОННИ СЪДИИ


Цонка Миткова

Донка Паралеева

 СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Али Зинал

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Галина Иванова


Посещения:784981