Съдебен район

Населените места влизащи в съдебния район на 
РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП

Община - Пирдоп
гр. Пирдоп, кметство Душанци

Община - Копривщица
гр.Копривщица

Община - Антон
с.Антон

Община - Златица
гр. Златица, кметства Карлиево, Петрич и Църквище

Община - Челопеч
с.Челопеч

Община Чавдар
с. Чавдар

Община Мирково
с. Мирково, кметства Бенковски, Буново, Каменица и Смолско


Посещения:784968