Обществена поръчка

Обява за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на стълбище и междустълбищни площадки, санитарно-хигиенно помещение и монтиране на входна рампа за хора с увреждания“

 

Краен срок за подаване на оферти: 

петък, 19.05.2017 г., 17:00 ч.

 


Посещения:784975