Медиатори

На основание Закона за медиацията , публикуваме  списък на медиаторите,  подали  заявления  за извършване на извън-съдебни споразумения в границите на съдебния район обслужван от

Районен съд Пирдоп:

 

Даниел Нисимов  Аврамов – 0882 333 247

Красимир Донов Драганов – 0888 585 060

Златка Павлова Кънева - 0878 224 145

За допълнителна информация - http://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx


Посещения:784003