Контакти

Адрес:
п.к. 2070 гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 47
факс: (07189) 9476 , (07184) 9244

e-mail: pirdop-rs@justice.bg

e-mail: rspirdop@abv.bg

 

 

e-mail: rspirdop@mbox.contact.bg  - за изпращане на призовки и съобщения

!!! Прочетете правилата за ползване !!!

http://www.rs-pirdop.org/page/pravila_za_izprashtane_na_saobshteniya.html

 

e-mail: rspirdopsis@mbox.contact.bg  -  съдебно-изпълнителна служба

Държавен съдебен изпълнител:
Галина Иванова
тел. (07184) 9307

Административен секретар:
Пенка Филчева
тел. (07181) 5970

Главен счетоводител:
Мария Георгиева
тел. (07181) 5970

Съдебни Секретари:
Мария Николова
Гергана Иванова
Петя Александрова
тел. (07181) 54 80

Бюро съдимост:

тел. (07181) 54 80

Секретар СИС:
Таня Филчева
тел. (07181) 52 60

Деловодство:
Гергана Георгиева
Анелия Стаменова

Ненка Тодореова

тел. (07181) 51 87

Архивар:
Анка Николова
тел. (07181) 51 87

Системен администратор:
Огнян Лулчев
тел: (07181) 5407

e-mail: prs_sysadm@abv.bg

 

Охрана:
тел: (07184) 9266

 


Посещения:784947