Ден на отворените врати

      

 

                                         

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

                                        

На 09.05.2019 г. в Районен съд-Пирдоп се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ на тема: „Съдебната власт отблизо. Публично разпределение на делата“.

            За мероприятието обществеността беше информирана чрез публикация на интернет сайта на съда и информационното табло на Районен съд-Пирдоп. Създадена бе предварителна подготовка за провеждане на събитието, осигурен бе свободен достъп на гражданите до службите на съда: деловодство, бюро съдимост и съдебно-изпълнителната служба.За всички желаещи бе осигурена възможност да присъстват на разглежданите дела в двете съдебни зали.

Създадена беше организация за демонстриране начина на разпределение на делата на случаен принцип чрез софтуера за случайно  разпределение, разработен от Висшия съдебен съвет.


Посещения:784936