Банкови сметки

  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

                                IBAN   BG 86 CECB 9790 31G4 0654 00 - с/ка за приходи

                                      /държ.такси, глоби, разноски и др.подобни/

 

                                IBAN   BG 93 CECB 9790 33G4 0654 00 - набирателна с/ка

                                      /депозити, гаранции, Съдия- изпълнител/

 

Таксите могат да се заплащат и с POS терминал в канцеларията на втория етаж "Бюро съдимост" .

 


Посещения:784982